När man låter elever skriva prov som graderas med poäng är det inte dumt att ha en bra mall för ett kalkylblad att föra statistik i. Är man ny i yrket eller helt enkelt är i behov av en ny sådan fil så kan förhoppningsvis en kollega bjuda på sin variant. Om inte så kan det vara så att man har tur nog att någon vänlig själ lägger ut sin version på webben.

Sannolikheten är väl ganska hög att flertalet lärare sitter på något ännu mer sofistikerat men här är i alla fall mitt kalkylblad:

den-stora-poangfilen-v1.1.xlsm

Funktioner

Egentligen finns inga magiska funktioner som någon annan inte redan tänkt på. Det handlar mer om att slippa uppfinna hjulet en gång till. Men dessa delar är i alla fall på plats:

 • Automatisk summering av poäng och beräkning av andel
 • Automatisk beräkning av provbetyg baserat på angivna poänggränser
 • Möjlighet att använda stegen E, C och A eller hela skalan E, D, C, B och A.
 • Betygsfördelning över varje enskilt prov
 • En grafisk indikation på hur nära gränsen eleven var för respektive prov (möjligt att även visa siffervärden)
 • Möjlighet att skriva in resultat på mindre uppgifter som t.ex. läxor
 • Betygssummering för kursöversikt
 • Utskriftsunderlag för betygssamtal

De olika flikarna

 • Examinationer - Gränser och elevers poäng
 • Gränsöversikt - Indikatorer för hur nära eleven var nästa betygssteg
 • Bedömningsöversikt - Provbetyg visas och utrymme för övriga examinationer (t.ex. läxförhör mm.). Här fylls även kursbetyget i
 • Kurssammanfattning - Betygsstatistik för kursen
 • Utskrift - Elever - En sida med samlad information per elev. Lämplig för utskrift
 • Utskrift - Kurs - En sammanfattning av de satta betygen i kursen. Lämplig för utskrift

Vad ska jag fylla i?

Du fyller i kursnamnet, undervisande lärare samt elevernas namn och klass på första fliken - de andra flikarna hämtar data därifrån. För varje examination fyller du sedan i gränser, maxpoäng och givetvis de poäng varje enskild elev kammade ihop. Resten beräknas automatiskt. Det du behöver fylla i manuellt är resultat på "Läxor/Övrigt" på fliken Bedömningsöversikt och det faktiskta slutbetyget, så klart.

Användande

Excelarket är fritt att ladda ned, använda, vidareutveckla och sprida till kollegor. Hittar man saker som är fel eller bör förbättras så får man hemskt gärna höra av sig!

Hur gör jag om jag har fler än 32 elever i min grupp?

Säg åt din chef att du har för stora undervisningsgrupper.

Vad gör jag om jag behöver fler inlägg än 16 st examinationer?

Det behöver du inte. Du ska hinna med att undervisa också.

Måste det vara så mycket data? Det får inte plats på min laptop-skärm!

Be din arbetsgivare om en riktig skärm. Och en dockningsstation.

Kända problem

Filen är inte perfekt. Nedanstående problem är jag redan medveten om. Hittar du fler så meddela gärna!

 • Antalet utskrifter för elever blir alltid 32, oavsett hur många man har fyllt i.

Uppdatering v1.1 (2017-10-30)

 • Korrigerade felaktig andelsberäkning av betyg vid elevgrupper mindre än 32 personer.
 • Utskriftsfliken för kurs visar nu tomma rutor där betyg ej satts istället för "0".